Quyết toán khối lượng VSCN

Bảng quyết toán khối lượng các hạng mục vệ sinh nhà xưởng

Nội dung công việcQuy cách, yêu cầu
Vệ sinh công nghiệp hầm B1– Vệ sinh tẩy rửa sơn và các chất bẩn bám trên sàn, tường, trần, hệ thống đường ống lộ ra khỏi trần, tường (ống cứu hỏa, ống nước, ống điện, ống gió…), bằng hóa chấy tẩy rửa chuyên dụng.
– Vệ sinh vách, mặt dựng, cửa nhôm – kính, cửa gỗ, cửa thép, cửa thang máy..bằng hóa chất tẩy rửa chuyên dụng
– Vệ sinh các thiết bị cơ điện, điều hòa thông gió, PCCC….bằng hóa chất tẩy rửa chuyên dụng
Vệ sinh công nghiệp tầng 1 đến tầng 5– Vệ sinh tẩy rửa sơn và các chất bẩn bám trên sàn, tường, trần, hệ thống đường ống lộ ra khỏi trần, tường (ống cứu hỏa, ống nước, ống điện, ống gió…), bằng hóa chấy tẩy rửa chuyên dụng.
– Vệ sinh vách, mặt dựng, cửa nhôm – kính, cửa gỗ, cửa thép, cửa thang máy..bằng hóa chất tẩy rửa chuyên dụng
– Vệ sinh các thiết bị cơ điện, điều hòa thông gió, PCCC….bằng hóa chất tẩy rửa chuyên dụng
Vệ sinh công nghiệp tầng 6 đến tầng 27– Vệ sinh tẩy rửa sơn và các chất bẩn bám trên sàn, tường, trần, hệ thống đường ống lộ ra khỏi trần, tường (ống cứu hỏa, ống nước, ống điện, ống gió…), bằng hóa chấy tẩy rửa chuyên dụng.
– Vệ sinh vách, mặt dựng, cửa nhôm – kính, cửa gỗ, cửa thép, cửa thang máy, lan can..bằng hóa chất tẩy rửa chuyên dụng
– Vệ sinh các thiết bị điện nước, điều hòa thông gió, PCCC….bằng hóa chất tẩy rửa chuyên dụng.
– Vệ sinh đồ nội thất (đồ nội thất rời, nội thất gắn tường..) bằng hóa chất tẩy rửa chuyên dụng
Vệ sinh công nghiệp tầng tum và mái– Vệ sinh tẩy rửa sơn và các chất bẩn bám trên sàn, tường, trần, hệ thống đường ống lộ ra khỏi trần, tường (ống cứu hỏa, ống nước, ống điện, ống gió…), bằng hóa chấy tẩy rửa chuyên dụng.
– Vệ sinh vách, mặt dựng, cửa nhôm – kính, cửa gỗ, cửa thép, cửa thang máy, lan can..bằng hóa chất tẩy rửa chuyên dụng
– Vệ sinh các thiết bị điện nước, điều hòa thông gió, PCCC….bằng hóa chất tẩy rửa chuyên dụng
– Vệ sinh téc nước, và các thiết bị trên mái bằng hóa chất tẩy rửa chuyên dụng
Vệ sinh công nghiệp khu thang bộ– Vệ sinh tẩy rửa sơn và các chất bẩn bám trên sàn, tường, trần, hệ thống đường ống lộ ra khỏi trần, tường (ống cứu hỏa, ống nước, ống điện, ống gió…), bằng hóa chấy tẩy rửa chuyên dụng.

  • Đánh giá năng lực nhà thầu
    – Vệ sinh vách, mặt dựng, cửa nhôm – kính, cửa gỗ, cửa thép, cửa thang máy, lan can..bằng hóa chất tẩy rửa chuyên dụng
    – Vệ sinh các thiết bị điện nước, điều hòa thông gió, PCCC….bằng hóa chất tẩy rửa chuyên dụng
    – Vệ sinh cổ bậc, mặt bậc, tay vịn…
Vận chuyển rác thải, tập kết tại nơi quy địnhCác hạng mục tạp vụ văn phòng
4.9/5 - (952 votes)